FED - Amerika Mərkəzi Bankı

SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%

ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sistemi, FED, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəz bankıdır. ABŞ-da 1913-ci ildə yaradılmışdır. FED, ABŞ-ın pul siyasətində və ABŞ dollarının çap və paylanmasında səlahiyyətləri qurumdur. ABŞ Mərkəz Bankı - FED-in əsas vəzifəsi maksimum məşğulluğa nail olmaq, qiymət dayanıqlığını təmin etmək və məqbul uzun müddətli faiz dərəcələrini təmin etməkdir.

İldə 8 dəfə toplanan Federal Ehtiyat Açıq Bazarda Əməliyyatlar Komitəsi (FOMC) pul siyasəti qərarları çərçivəsində faiz qərarlarını açıqlamaqdadır. FOMC-nin toplantı protokolları isə toplantıdan üç həftə sonra açıqlanır. FOMC toplantılarında ABŞ iqtisadiyyatına dair ümumi qiymətləndirmələr aparılır və gözləntilər vurğulanır. Ayrıca, FOMC iclasları sonra FED rəhbərlərinin mətbuat konfranları da dünya maliyyə bazarlarında qiymətlərin dalğalanmalarını xeyli artmasına səbəb olur.