Sənan Nəsibov

Yatırım məsləhətçisi
EUR/USD maliyyə aləti 1.1500 səviyyəsindən uzaqlaşmağa davam edir
05 Fevral 2019

EUR/USD yaranmış satış imkanları

Cütlüyün 1.1410 həddindən aşağıda qərarlaşması yeni minimumlar yarada bilər ki, bu da ilk növbədə qiymətin müvafiq olaraq  1.1385 və 1.1350 hədlərini yoxlamasıyla müşahidə edilə bilər. Əks halda qiymətin yenidən 1.1475 hədlərini qırdıqdan sonra 1.1510 səviyyələrinə kimi bahalaşması gözlənilir.


Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə İngiltərə höküməti arasında Breksit prosesinin razılaşdırılması istiqamətində danışıqların çətin şəraitdə davam etməsi, İngiltərə və Avrozona iqtisadiyyatları fonunda riskləri artırmaqdadır. Bu istiqamətdə müşahidə edilən qeyri-müəyyənlik ölkədə investisiyların və ölkə valyutasına olan tələbin də azalmasına səbəb olur.  


SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%