Apreldə cari kəsir proqnozların altında gəldi

14 İyun 2019

TCMB məlumatlarına görə aprel ayında 1,33 milyard dollarlıq bir kəsr qeydə alınmışdır.

Apreldə cari kəsir proqnozların altında gəldi

Apreldə cari kəsir proqnozların altında gəldi. TCMB məlumatlarına görə aprel ayında 1,33 milyard dollarlıq bir kəsr qeydə alınmışdır. Analitiklər 1,5 milyard dollar həcmində kəsr proqnozlaşdırdılar.


Cari açıq ötən ilin aprel ayına görə 4,263 milyon ABŞ dolları azalaraq 1,334 milyon ABŞ dolları olaraq reallaşdı. Nəticədə on iki aylıq cari hesab açığı 8,634 milyon ABŞ dolları təşkil etdi.


Belə ki, ödəniş balansında xarici ticarət açığı bir əvvəlki ilin eyni ayına görə 3.656 milyon ABŞ dolları azalaraq 1.844 milyon ABŞ dolları səviyyəsinə çatdı. Diaqnostik gəlir tarazlığı kəsiri 263 milyon ABŞ dolları azalaraq 1,243 milyon ABŞ dolları, xidmətlərin xalis gəliri isə 401 milyon ABŞ dolları artaraq 1,738 milyon dollara yüksəldi.


Qızıl və enerji istisna olmaqla cari hesabda bir əvvəlki ilin aprel ayında 1,589 milyon dollarlıq kəsr olduğu halda bu ay içində 2,347 milyon ABŞ dolları məbləğində bir mənfəət qeyd edildi.


Xidmət balansı üzrə turizm üzrə xalis gəlirlər əvvəlki ilin eyni ayına nisbətən 144 milyon ABŞ dolları artmış və 1,158 milyon ABŞ dolları olmuşdur.

Diaqnostik gəlir balansı maddələri daxilində investisiya gəlirləri üzrə xalis mənfəət ötən ilin eyni ayına görə 282 milyon ABŞ dolları azalaraq 1,149 milyon ABŞ dolları olmuşdur.


İkinci dərəcəli  Gəlir Balansı üzrə xalis daxilolmalar ötən ilin eyni ayına nisbətən 57 milyon dollardan 15 milyon ABŞ dollarına qədər azalıb.


Birbaşa investisiyaların xalis daxilolmaları əvvəlki ilin eyni ayına nisbətən 140 milyon ABŞ dolları azalaraq 578 milyon ABŞ dolları olmuşdur.


Portfel investisiyalar 4,519 milyon ABŞ dolları məbləğində xalis mənfəətdir gətirmişdir. Alt maddələrlə təhlil edildikdə qeyri-rezidentlərin fond bazarında 78 milyon ABŞ dolları və hökumətin daxili borc qiymətli kağızlar bazarında 662 milyon ABŞ dolları məbləğində xalis satış həyata keçirildiyi görülür.


Xaricdə olan istiqrazlar üzrə banklar 568 milyon ABŞ dolları məbləğində borclandığı halda, ümumi hökumət və digər sektorlar müvafiq olaraq 1,405 milyon ABŞ dolları və 511 milyon ABŞ dolları məbləğində xalis ödəmələr etmişdir.


Digər yatırımlarda isə 1.281 milyon ABŞ dolları tutarında net xərclər qeydə alınmışdır.


Digər investisiyaların çərçivəsində yerli bankların xarici müxbirlərinin effektiv və depozit aktivləri və xarici bankların yerli depozitləri müvafiq olaraq 3.056 milyon ABŞ dolları və 1.492 milyon ABŞ dolları artmışdır.


Xarici kreditlərə gəldikdə, banklar və ümumi hökumət müvafiq olaraq 833 milyon ABŞ dolları və 72 milyon ABŞ dolları məbləğində xalis geri ödənişlər etdi. Digər sektorlarda isə 157 milyon ABŞ dolları məbləğində xərclər qeydə alınıb.


Hesabatdan da görüldüyü kimi artan xərclər səbəbilə artan büdcə kəsiri lirənin beynəlxalq maliyyə bazarlarında bir qədər də dəyər itirməsinə səbəb ola bilər.