Avropa Mərkəzi bankı - ECB

SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%

Avropa Mərkəzi Bankı (ECB) Avrozonada olan 19 ölkənin pul siyasətini idarə etməklə dünyanın ən əhəmiyyətli mərkəz banklarından biridir. Avropa Mərkəzi Bankının əsas vəzifəsi avroya olan tələbatı qorumaq və bölgədə qiymət dayanıqlığını təmin etməkdir. Bu vəzifəsini üzv dövlətlərin Mərkəzi Bankları Avropa Mərkəzi Banklar Sistemi çərçivəsində yerinə yetirir. Eyni zamanda, ECB Avropa Pul Birliyinə üzv olan dövlətlərin "Ortaq pul avtoritarlığını" icra etməkdədir. 

Maliyyə bazarlarında əməliyyat edən investorlar üçün Avropa Mərkəzi Bankının faiz qərarları və sədrinin çıxışları son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə, Forex bazarında ECB qərarları və Avropa Mərkəzi Bankının mətbuat konfransları EUR/USD məzənnəsində sərt qiymət hərəkətlərinin meydana gəlməsinə səbəb olur.