Avrozonanın xidmət sektorunda inkişaf zəifləyib

22 İyul 2016

Cümə günü açıqlanan məlumata görə

Avrozonanın xidmət sektorunda inkişaf zəifləyib
Avrozonanın xidmət sektorunda inkişaf sürəti azalıb.
 
"Markit" araşdırma mərkəzinin cümə günü verdiyi məlumata görə, Avrozonanın 19 ölkəsinin xidmət sektoru üzrə indeksi iyul ayında 52.8-dən 52.7-ı kimi 1 punkt azalıb. 
 
Xidmət sektorunda biznes fəaliyyəti indeksi (PMI) xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən menecerlərin aktivlik səviyyəsini ölçür. 50-dən yuxarı olan göstərici artım haqqında, 50-dən aşağı olan göstərici isə azalma haqqında işarədir. İndeks Avrozonanın xidmət sektorunun rifahının ölçülməsi üçün istifadə edilir.