"DOWJ" dəstək həddinə yaxınlaşıb

29 May 2019

Beynəlxalq maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənliyin artması, DOWJ indeksinədə neqativ təsir göstərməkdədi.

"DOWJ" dəstək həddinə yaxınlaşıb

Hal-hazırda DOWJ indeksinin qiyməti 25225$ həddinə yaxınlaşıb. Qiymət qeyd olunan dəstək həddini aşağı istiqamətdə qırarsa və bu həddin altında qalarsa, 24860$ həddinədək ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır.