EURJPY Texniki Analiz

Avro Yaponiya yeni
19 İyun 2014
Günün Əhəmiyyətli səviyyəsi:139.50
EURJPY
Qısa müddətli
Orta müddətli
Uzun müddətli
Müqavimət 1
Müqavimət 2
Müqavimət 3
Dəstək 1
Dəstək 2
Dəstək 3
Müqavimət...
1 saatlıq qrafik üzrə EUR/JPY valyuta cütlüyündə qiymətin  ¥ 138.74 səviyyəsi üzərində müqavimətlə rastlaşdığı müşahidə olunur.
Proqnoz: Qiymətin artımı davam etdirə bilməsi halında ¥ 139.50 səviyyəsinə kimi yüksəlməsi mümkündür.
Alternativ variant: Qiymətin müqaviməti kəsə bilmədiyi halda ¥ 137.10 səviyyəsi istqamətində dəyər itirməsi mümkündür.
Hədəflər: Artım -  ¥ 139.15;  ¥ 139.50; ¥ 140.86; ¥ 141.40; ¥ 142.142; ¥ 142.65; ¥ 143.788; Eniş- ¥ 137.70; ¥ 137.10; ¥ 136.30

İqtisadi təqvim

13.08.2018 15:20Orta

OPEC-in aylıq hesabatı

Ö: -
B: -
Y: -
14.08.2018 05:30Orta

NAB işgüzar güvən indeksi

Ö: 6
B: 6
Y: 7
14.08.2018 08:30Orta

Sənaye istehsalı (Aylıq)

Ö: -2,1%
B: -2,1%
Y: -1,8%
14.08.2018 10:00Orta

Almaniyada ÜDM-də dəyişiklik (İllik)

Ö: 1,4%
B: 2,5%
Y: 2,3%
14.08.2018 10:00Yüksək

Almaniyada ÜDM-də dəyişiklik (Rüblük)

Ö: 0,4%
B: 0,4%
Y: 0,5%
14.08.2018 10:00Orta

Almaniyanın istehlak qiymət indeksi (Aylıq)

Ö: 0,3%
B: 0,3%
Y: 0,3%
14.08.2018 11:15Orta

İstehsal qiymətləri indeksi (Aylıq)

Ö: 0,2%
B: 0,3%
Y: 0,1%
14.08.2018 12:30Orta

İşsizlik səviyyəsi

Ö: 4,2%
B: 4,2%
Y: 4,0%
14.08.2018 12:30Yüksək

İşsizlik müavinatı üzrə ərizələrin sayındakı dəyişikliklər

Ö: 9,0K
B: 3,8K
Y: 6,2K
14.08.2018 12:30Yüksək

Orta gəlir indeksi + Bonuslar

Ö: 2,5%
B: 2,5%
Y: 2,4%
14.08.2018 13:00Orta

ÜDM-də dəyişiklik (İllik)

Ö: 2,5%
B: 2,1%
Y: 2,2%
14.08.2018 13:00Orta

ÜDM-də dəyişiklik (Rüblük)

Ö: 0,4%
B: 0,3%
Y: 0,4%
14.08.2018 13:00Orta

Sənaye istehsalı (Aylıq)

Ö: 1,4%
B: -0,3%
Y: -0,7%
14.08.2018 13:00Yüksək

Almaniya - ZEW-dən iqtisadi inkişaf proqnozu

Ö: -24,7
B: -20,1
Y: -13,7
14.08.2018 13:30Aşağı

Qızıl istehsalı (İllik)

Ö: -14,1%
B: -
Y: -19,2%
14.08.2018 16:00Orta

Avroqrupun toplantısı

Ö: -
B: -
Y: -
14.08.2018 16:30Orta

İxrac qiymət indeksi (Aylıq)

Ö: 0,2%
B: 0,2%
Y: -0,5%
14.08.2018 16:30Orta

İdxal qiymət indeksi (Aylıq)

Ö: -0,1%
B: 0,1%
Y: 0,0%
15.08.2018 04:30Orta

Westpac - İstehlakçı əhval-ruhiyyəsi indeksi

Ö: 3,9%
B: -
Y: -2,3%
15.08.2018 11:00Orta

İşsizlik səviyyəsi

Ö: 9,6%
B: -
Y: 9,7%
15.08.2018 12:00Orta

Büdcə balansı

Ö: -25,60B
B: -
Y: 1,10B
15.08.2018 12:30Yüksək

İstehlak qiymətləri indeksi (İllik)

Ö: 2,4%
B: 2,5%
Y: 2,5%
15.08.2018 12:30Orta

İstehlak qiymətləri indeksi (Aylıq)

Ö: 0,0%
B: -0,1%
Y: 0,0%
15.08.2018 16:30Yüksək

Pərakəndə satış dövriyyəsi (Aylıq)

Ö: 0,2%
B: 0,2%
Y: 0,5%
15.08.2018 16:30Yüksək

Pərakəndə satış həcminin baza indeksi (Aylıq)

Ö: 0,2%
B: 0,4%
Y: 0,6%
15.08.2018 17:15Orta

Sənaye istehsalı (Aylıq)

Ö: 1,0%
B: 0,3%
Y: 0,1%
15.08.2018 18:00Orta

Satılmamış məhsulların həcmi (Aylıq)

Ö: 0,3%
B: 0,2%
Y: 0,1%
15.08.2018 18:30Yüksək

Neft ehtiyatında dəyişiklik (Həftəlik)

Ö: -1,351M
B: -2,499M
Y: 6,805M
16.08.2018 00:00Orta

TIC uzunmüddətli investisiyalar

Ö: 45,5B
B: 32,3B
Y: -36,5B
16.08.2018 03:50Orta

Ticarət saldosu

Ö: 721B
B: -50B
Y: -231B
16.08.2018 03:50Orta

İxracat (İllik)

Ö: 6,7%
B: 6,3%
Y: 3,9%
16.08.2018 03:50Aşağı

İdxalat (İllik)

Ö: 2,6%
B: 14,4%
Y: 14,6%
16.08.2018 05:30Orta

İşsizlik səviyyəsi

Ö: 5,4%
B: 5,4%
Y: 5,3%
16.08.2018 05:30Yüksək

Məşğulluq səviyyəsində dəyişiklik

Ö: 50,9K
B: 15,0K
Y: -3,9K
16.08.2018 12:30Yüksək

Pərakəndə satış dövriyyəsi (Aylıq)

Ö: -0,5%
B: 0,2%
Y: 0,7%
16.08.2018 13:00Orta

Ticarət saldosu

Ö: 16,5B
B: 18,0B
Y: 22,5B
16.08.2018 16:30Yüksək

Tikinti üzrə icazələrin sayı

Ö: 1,292M
B: 1,310M
Y: 1,311M
16.08.2018 16:30Orta

Tikinti üzrə icazələrin sayı (Aylıq)

Ö: -0,7%
B: 1,4%
Y: 1,5%
16.08.2018 16:30Orta

Tikintisi başlanılan evlər

Ö: 1,158M
B: 1,270M
Y: 1,168M
16.08.2018 16:30Orta

Tikintisi başlanılan evlər (Aylıq)

Ö: -12,9%
B: 7,4%
Y: 0,9%
16.08.2018 16:30Yüksək

Filadelfiya FED-dən istehsalda biznes aktivliyi indeksi

Ö: 25,7
B: 21,9
Y: 11,9
16.08.2018 16:30Orta

Sənaye istehsalı (Aylıq)

Ö: 1,5%
B: 1,0%
Y: 1,1%
17.08.2018 12:00Aşağı

Cari əməliyyatlar hesabı

Ö: 24,4B
B: 23,2B
Y: 23,5B
17.08.2018 13:00Yüksək

İstehlak qiymətləri indeksi (İllik)

Ö: 2,0%
B: 2,1%
Y: 2,1%
17.08.2018 13:00Orta

İstehlak qiymətlərinin baza indeksi (İllik)

Ö: 0,9%
B: 1,1%
Y: 1,1%
17.08.2018 13:00Orta

İstehlak qiymətləri indeksi (Aylıq)

Ö: 0,1%
B: -0,3%
Y: -0,3%
17.08.2018 16:30Aşağı

İstehlak qiymətləri indeksi (İllik)

Ö: 2,5%
B: 2,5%
Y: 3,0%
17.08.2018 16:30Yüksək

İstehlak qiymətlərinin baza indeksi (Aylıq)

Ö: 0,1%
B: -
Y: 0,2%
17.08.2018 18:00Orta

Michigan-dan gözlənilən iqtisadi inkişaf indeksi

Ö: 87,3
B: -
Y: 87,3
17.08.2018 21:00Orta

Baker Hughes - Neft qazma platformalarının sayı

Ö: 869
B: -
Y: