EURUSD Elliot Dalğa Analizi

Avro ABŞ dolları
16 May 2019
Əhəmiyyətli səviyyə:1.1100
Avro/Dolların həftəlik qrafikində (B) dalğasının eniş tendensiyası...

Avro/Dolların həftəlik qrafikində (B) dalğasının eniş tendensiyası Fibonacçı səviyyəsinə 61% çatdı. Son zamanlar dar diapazon daxilində avronun artımını, enişini və həcmlərin aktivliyinin azalmasını müşahidə edirik. Qrafikinə əsasən, çox güman ki, bu dalğanın formalaşması sona çatır və bəzi ciddi qiymət hərəkətlərinin inkişafının ehtimalı doğru olarsa, qiymət impulsiv hərəkətini əminliklə bərpa edib, (C) dalğası şəklində yeni lokal maksımum formalaşdıracaq. İmpuls dalğasının yuxarı istiqamətdə davamını müşahidə etsək, avronun dollara qarşı qiyməti yeni zirvələrə nail ola bilər. Və bu, yeni impuls dalğasının (C) başlanğıcı olacaq.


Lakin, alternativ hərəkəti nəzərə alaraq hər an eniş dalğasının aşağı düşməsinə və qiymətin minimum səviyyəsində forlaşmasına hazır olmaq lazımdır. Əsas səviyyə 1,1100 sayılır. Makroiqtisadi amillərdən asılı olaraq qiymətin cari səviyyələrdən aşağı istiqamətdə dönüşü istisna edilmir.

İqtisadi təqvim

02.12.2019 01:30Orta

AiG biznes aktivliyi indeksi (PMI)

Ö: 54,2
B: -
Y: 53,7
02.12.2019 03:50Orta

Şirkətlərin mənfəəti (Rüblük)

Ö: 4.5%
B: 2,0%
Y: -0,8%
02.12.2019 04:30Orta

Tikinti üzrə icazələrin sayı (Aylıq)

Ö: 7.6%
B: 0,4%
Y: -8,1%
02.12.2019 11:00Orta

İstehsalat PMI

Ö: 47.2
B: -
Y: 45,6
02.12.2019 11:00Orta

ÜDM-də dəyişiklik (Rüblük)

Ö: -1.5%
B: 1,0%
Y: 0,9%
02.12.2019 11:00Orta

İstehsalat PMI

Ö: 49,0
B: -
Y: 49,5
02.12.2019 11:30Orta

Pərakəndə satış (İllik)

Ö: 1,6%
B: -
Y: 0,7%
02.12.2019 12:15Orta

İstehsal sektorunda Biznes Aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 46.8
B: 47.5
Y: 47,5
02.12.2019 12:30Orta

SVME Biznes Aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 49.4
B: 48,6
Y: 48,8
02.12.2019 12:45Orta

Biznes Aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 47.7
B: 47.6
Y: 47,6
02.12.2019 12:50Orta

Fransa Biznes Aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 51,6
B: 50.5
Y: 51,7
02.12.2019 12:55Yüksək

İstehsal sektorunda Biznes Aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 42,1
B: 43,8
Y: 44,1
02.12.2019 13:00Orta

İstehsal sektorunda Biznes Aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 45,9
B: 46,6
Y: 46,9
02.12.2019 13:30Yüksək

İstehsal sektorunda Biznes Aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 48,3
B: 48,3
Y: 48,9
02.12.2019 18:00Yüksək

AMB sədri Kristin Laqardın çıxışı

Ö: -
B: -
Y: -
02.12.2019 19:00Aşağı

Tikinti xərcləri - İnvestisiyalar (Aylıq)

Ö: -0,3%
B: 0,4%
Y: -0,8%
02.12.2019 19:00Yüksək

ISM Biznes Aktivliyi Indeksi (PMI)

Ö: 48,3
B: 49,2
Y: 48,1
03.12.2019 04:30Orta

Cari əməliyyatlar hesabı (Rüblük)

Ö: 5.9B
B: 6,1B
Y: 7,9B
03.12.2019 07:30Yüksək

Faiz qərarı

Ö: 0.75%
B: 0,75%
Y: 0,75%
03.12.2019 08:30Yüksək

Avstraliya Mərkəzi Bankının məzənnə açıqlaması

Ö: -
B: -
Y: -
03.12.2019 11:00Orta

İstehlak qiymətləri indeksi (Aylıq)

Ö: 2,0%
B: 0,7%
Y: 0,4%
03.12.2019 11:00Orta

İstehlak qiymətləri indeksi (İllik)

Ö: 8,6%
B: 11,0%
Y: 10,6%
03.12.2019 11:30Orta

İstehlak qiymətləri indeksi (Aylıq)

Ö: -0,2%
B: -0,1%
Y: -0,1%
03.12.2019 12:00Orta

İşsizlik müavinatı üzrə ərizələrin sayındakı dəyişikliklər

Ö: 97,9K
B: 75,2K
Y: 20,5K
03.12.2019 13:30Yüksək

Tikinti sektorunda biznes aktivliyi indeksi (PMI)

Ö: 44,2
B: 44,5
Y: 45,3
03.12.2019 13:30Orta

İllik ÜDM (Rüblük)

Ö: 3,2%
B: 0,1%
Y: -0,6%
03.12.2019 14:00Orta

İstehsalçı qiymət indeksi (İllik)

Ö: -1,2%
B: -1,9%
Y: -1,9%
03.12.2019 14:00Orta

İstehsal qiymətləri indeksi (Aylıq)

Ö: 0,1%
B: 0,0%
Y: 0,1%
04.12.2019 04:30Aşağı

ÜDM-də dəyişiklik (İllik)

Ö: 1,4%
B: 1,7%
Y: 1,7%
04.12.2019 04:30Yüksək

ÜDM-də dəyişiklik (Rüblük)

Ö: 0,5%
B: 0,5%
Y: 0,4%
04.12.2019 04:30Orta

Xidmət sektorunda Biznes aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 49,7
B: 50,4
Y: 50,3
04.12.2019 10:00Orta

Xidmət sektorunda Biznes aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 55,8
B: -
Y: 55,6
04.12.2019 12:15Orta

Xidmət sektorunda Biznes aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 52,7
B: 51,9
Y: 53,2
04.12.2019 12:45Orta

Xidmət sektorunda Biznes aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 52,2
B: 51,2
Y: 50,4
04.12.2019 12:50Orta

Fransanın xidmət sektorunda PMI

Ö: 52,9
B: 52,9
Y: 52,2
04.12.2019 12:55Orta

Almaniyanın xidmət sektorunda PMI

Ö: 51,6
B: 51,3
Y: 51,7
04.12.2019 13:00Orta

Markit Biznes Aktivliyi İndeksi

Ö: 50,6
B: 50,3
Y: 50,6
04.12.2019 13:00Orta

Xidmət sektorunda Biznes aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 52,2
B: 51,5
Y: 51,9
04.12.2019 13:30Orta

Xidmət sektorunda Biznes aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 50,0
B: 48,6
Y: 49,3
04.12.2019 17:15Orta

ADP-dən qeyri-kənd təsərrüfatında məşğulların sayındakı dəyişikliklər

Ö: 125K
B: 140K
Y: 67K
04.12.2019 17:30Orta

Əmək məhsuldarlığı (Rüblük)

Ö: 0,1%
B: 0,8%
Y: 0,2%
04.12.2019 19:00Yüksək

Faiz qərarı

Ö: 1,75%
B: 1,75%
Y: 1,75%
04.12.2019 19:00Yüksək

ISM Xidmət sektorunda Biznes Aktivliyi Indeksi (PMI)

Ö: 54,7
B: 54,5
Y: 53,9
04.12.2019 19:30Yüksək

Neft ehtiyatında dəyişiklik (Həftəlik)

Ö: 1,572M
B: -1,734M
Y: -4,856M
04.12.2019 19:30Yüksək

Benzin ehtiyatında dəyişiklik (Həftəlik)

Ö: 5,132M
B: 1,826M
Y: 3,385M
05.12.2019 04:30Orta

Pərakəndə satış dövriyyəsi (Aylıq)

Ö: 0,2%
B: 0,3%
Y: 0,0%
05.12.2019 11:00Orta

Almaniya Fabrik sifarişləri (Aylıq)

Ö: 1,5%
B: 0,3%
Y: -0,4%
05.12.2019 14:00Orta

Avroqrupun toplantısı

Ö: -
B: -
Y: -
05.12.2019 14:00Orta

ÜDM-də dəyişiklik (İllik)

Ö: 1,2%
B: 1,2%
Y: 1,2%
05.12.2019 14:00Orta

ÜDM-də dəyişiklik (Rüblük)

Ö: 0,2%
B: 0,2%
Y: 0,2%
05.12.2019 14:00Orta

Pərakəndə satış dövriyyəsi (Aylıq)

Ö: -0,2%
B: -0,3%
Y: -0,6%
05.12.2019 17:30Orta

Ticarət saldosu

Ö: -1,23B
B: -1,37B
Y: -1,08B
05.12.2019 17:30Orta

Ticarət saldosu

Ö: -51,10B
B: -48,70B
Y: -47,20B
05.12.2019 19:00Orta

Fabrik sifarişləri (Aylıq)

Ö: -0,8%
B: 0,3%
Y: 0,3%
05.12.2019 19:30Yüksək

Ivey Biznes Aktivliyi İndeksi (PMI)

Ö: 48,2
B: 53,8
Y: 60,0
06.12.2019 03:30Orta

Əhali xərcləri (İllik)

Ö: 9,5%
B: -3,0%
Y: -5,1%
06.12.2019 03:30Orta

Əhali xərcləri (Aylıq)

Ö: 5,5%
B: -9,8%
Y: -11,5%
06.12.2019 11:00Orta

Almaniyanın sənaye istehsalı (Aylıq)

Ö: -0,6%
B: 0,1%
Y: -1,7%
06.12.2019 17:00Orta

İstehlak qiymətləri indeksi (İllik)

Ö: 3,8%
B: 3,6%
Y: 3,5%
06.12.2019 17:00Orta

İstehlak qiymətləri indeksi (Aylıq)

Ö: 0,1%
B: 0,4%
Y: 0,3%
06.12.2019 17:30Orta

İşsizlik səviyyəsi

Ö: 5,5%
B: 5,5%
Y: 5,9%
06.12.2019 17:30Yüksək

Məşğulluq səviyyəsində dəyişiklik

Ö: -1,8K
B: 10,0K
Y: -71,2K
06.12.2019 17:30Yüksək

İşsizlik səviyyəsi

Ö: 3,6%
B: 3,6%
Y: 3,5%
06.12.2019 17:30Yüksək

NFP - Q/k təsərrüfatında işləyənlərin sayında dəyişikliklər

Ö: 128K
B: 186K
Y: 266K
06.12.2019 17:30Orta

Orta saatlıq gəlir (İllik)

Ö: 3,2%
B: 3,0%
Y: 3,1%
06.12.2019 17:30Orta

Orta saatlıq gəlir (Aylıq)

Ö: 0,4%
B: 0,3%
Y: 0,2%
06.12.2019 22:00Orta

Baker Hughes - Neft qazma platformalarının sayı

Ö: 802
B: -
Y: