Gümüş maliyyə aləti

SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%

Gümüş, qızıldan sonra ən əhəmiyyətli investisiya vasitəsi olan bir əmtəə məhsuludur. Gümüş qiymətlərinin anlıq hərəkətlərinə görə Forex bazarında isə ciddi investisiya edilən bir maliyyə alətidir. İlk çağlardan bəri zinət əşyası olaraq istifadə edilən gümüş, uzun illər sikkə olaraq da ödəniş vasitəsi kimi istifadə edilmişdir. Ümumiyyətlə bazarlarda həddindən artıq dalğalanmaların olduğu dövrlərdə və inflyasiya dövrlərində etibarlı investisiya vasitəsi olaraq qarşımıza çıxmaqdadır. Qızıl qiymətlərinə baxıldığında Gümüş qiymətləri ilə bənzərlik göstərdiyini görərik. Gümüş qiymətini təsir edən ən əhəmiyyətli ünsürlər arasında, Qızıl qiymətlərini da təsir edən ABŞ Mərkəz Bank (FED) açıqlaması və FOMC iclas protokollarıdır.