İndekslər

SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%

Indeks, proporsional dəyişmələri hesablayan bir göstəricidir. Maliyyə indeksləri, qiymət indeksləri, bərabər ağırlıqlı indekslər və bazar paylarına görə ağırlaşdırılmış olmaq üzrə üç əsas növdə hesablanır. Birjanın ümumi trendinin təqibi üçün indekslər sərmayəçilərə əlverişli bir vasitədir.