Pivot Analizi

Aşağıda təqdim edilən müqavimət-dəstək səviyyələri qiymət qrafiklərinin proporsional analiz nəticələrinə əsasən hesablanmış, mövcud tendensiyanın ehtimal edilən dönüş səviyyələridir. Müqavimət hədlərində daha çox satış, dəstək hədlərində isə daha çox alış maraqları cəmləşməkdədir.

AlətGünlük GözləntiÖlçü Qiymət Dəstək 3Dəstək 2Dəstək 1PivotMüqavimət 1Müqavimət 2Müqavimət 3

Günə Baxış