USD/CHF 1.013 hədəfinə kimi bahalaşa bilər

21 May 2019

Hal-hazırda dünya maliyyə bazarlarında 1 dollar 1.0107 franka ticarət edilir.

USD/CHF 1.013 hədəfinə kimi bahalaşa bilər

Qiymətlərin dünənki bazar sesiyasında 1.008 hədəfindən dəstək götürüb yenidən 1.012 hədəflərinə doğru hərəkət etdiyinin şahidi oluruq.


Qiymətlərin 1.012 hədəfini qırdığı halda  1.013 hədəfinə kimi bahalaşması praqnozlaşdırılır.