Valyuta

SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%
SimvolSonFərqFərq%

Valyuta maliyyə bazarlarda hər hansı bir dövlətin və dövlətlər qrupunun ərazisində tədavüldə olan və qanuni ödəniş vasitəsi sayılan, eləcə də tədavüldən çıxarılmış və ya çıxarılan, lakin həmin ərazidə tədavüldə olan pul nişanlarına dəyişdirilə bilən banknotlar, xəzinə biletləri və sikkələr şəklində pul nişanları; xarici dövlətlərin pul vahidlərində, beynəlxalq pul və ya hesablaşma vahidlərində hesablarda olan vəsaitlərdir. Bir ölkənin pulunun başqa bir ölkənin puluna çevrilməsi isə Valyuta əməliyyatını meydana gətirir. Valyuta məzənnəsi bir ölkənin pul vahidinin digər bir ölkənin pul vahidinə nisbətdə qiymətinə və ya dəyərinə deyilir. Valyuta cütlüyü iki fərqli ölkə valyutasının bir-birinə qarşı olan nisbətini göstərir. Valyuta cütlüklərinin məzənnələri canlı olaraq izlənilir. Valyutalar bu gün Forex bazarlarında alış-satış əməliyyatlarında aktivləri təşkil edir.