Villeroy: Aşağı faiz siyasətinə davam etməliyik

28 May 2019

Avropa mərkəzi bank nümayəndəsi tərəfindən mənfi faiz təsirlərinin araşdırılması üçün vaxtın lazım olduğunu vurğulanması investorların diqqət mərkəzində.

Villeroy: Aşağı faiz siyasətinə davam etməliyik

Avropa mərkəzi bankının (AMB) idarə heyəti üzvü Villeroy de Qalhau cari iqtisadi vəziyyətdə aşağı faiz dərəcələrinin uyğun və önəmli hesab edir. 


Pul-kredit siyasətinin banklara müsbət təsir etdiyini müdafiə edən fransa mərkəzi bankının sədri Villeroy de Qalhau, mənfi faiz dərəcələrinin təsirlərini araşdırmaq üçün AMB-yə vaxtın lazım olduğunu vurğulayıb.


Bankların gəlirliliyinin artırılması üçün restrukturizasiya strategiyalarının həyata keçirilməsi çox önəmilidir. Lakin bununla yanaşı, mənfi faizlərin banklara təsirləri də gözardı edilməməlidir.