Skip to content Skip to footer
Vəsait toplamaq üçün kiçik göstərişlər
Vəsait toplamaq üçün kiçik göstərişlər
Gələcəyə dair planlarımızı reallaşdırmaq, pul yığmağa başlamaq ilə mümkün olacaq. Kənarda bir təcrübəniz olmadığı müddətcə bu vəziyyət sizi narahat edəcək, gələcəyinizə dair qurduğunuz xəyalları məhdudlaşdırmaq məcburiyyətində buraxacaq. Hələ ki yaxşı bir investor olma planınız varsa, pul yığma mövzusunda daha həssas olmalısınız. Standartların üstündə qazanc əldə etsəniz belə, xərclərinin gəlirlərinizdən çoxdursa ortada bir problem var deməkdir. Ya…