Skip to content Skip to footer
qızıla yatırım
Qazandıran qızıl yatırımı
Foreksdə dünya sərmayəçiləri eyni imkanlar altında əməliyyat edir və burada investisiya vasitələrinin real qiymətləri üzərindən əməliyyatlar reallaşır. Bu baxımdan, investora daha təhlükəsiz investisiya etməsinə imkan yaranır. Bu özəlliklər əsasında dünyada fiziki olaraq edilən qızıl sərmayələri sürətlə Foreks əməliyyatları ilə əvəz olundu. Ən çox seçilən əmtəələrdən biri olan qızıl, Foreks bazarının ən məşhur investisiya vasitələrindən biridir. İnternetdən…