• 08/02B.E
 • Elliot Dalğası. Praktika 1
 • Korreksiya dalğaları 1
 • Fibonaççi ədədləri 2
 • Əsas dalğalar 2
 • Korreksiya dalğaları 3
 • 08/03Ç.A
 • Elliot Dalğası. Giriş
 • 08/04Ç
 • Elliot Dalğası. Praktika 2
 • Korreksiya dalğaları 2
 • Elliot Dalğası. Praktika 1
 • Korreksiya dalğaları 1
 • Əsas dalğalar 1
 • Fibonaççi ədədləri 1
 • 08/05C.A
 • 08/06C
 • Korreksiya dalğaları 3
 • Elliot Dalğası. Praktika 2
 • Korreksiya dalğaları 2
 • Əsas dalğalar 2
 • Fibonaççi ədədləri 2
 • 08/09B.E
 • Elliot Dalğası. Giriş
 • 08/10Ç.A
 • Əsas dalğalar 1
 • Fibonaççi ədədləri 1
 • Korreksiya dalğaları 3
 • Korreksiya dalğaları 1
 • Elliot Dalğası. Praktika 1
 • 08/11Ç
 • Elliot Dalğası. Giriş
 • 08/12C.A
 • Əsas dalğalar 2
 • Fibonaççi ədədləri 2
 • Əsas dalğalar 1
 • Fibonaççi ədədləri 1
 • Korreksiya dalğaları 2
 • Elliot Dalğası. Praktika 2
 • 08/13C