• 05/17B.E
 • 05/18Ç.A
 • 05/19Ç
 • Elliot Dalğası. Giriş
 • 05/20C.A
 • Əsas dalğalar 2
 • Fibonaççi ədədləri 2
 • Əsas dalğalar 1
 • Fibonaççi ədədləri 1
 • Korreksiya dalğaları 2
 • Elliot Dalğası. Praktika 2
 • 05/21C
 • 05/24B.E
 • Korreksiya dalğaları 1
 • Elliot Dalğası. Praktika 1
 • Əsas dalğalar 2
 • Fibonaççi ədədləri 2
 • Korreksiya dalğaları 3
 • 05/25Ç.A
 • Elliot Dalğası. Giriş
 • 05/26Ç
 • Korreksiya dalğaları 2
 • Elliot Dalğası. Praktika 2
 • Korreksiya dalğaları 1
 • Elliot Dalğası. Praktika 1
 • Fibonaççi ədədləri 1
 • Əsas dalğalar 1
 • 05/27C.A
 • 05/28C
 • Korreksiya dalğaları 3
 • Korreksiya dalğaları 2
 • Elliot Dalğası. Praktika 2
 • Fibonaççi ədədləri 2
 • Əsas dalğalar 2