• 12/06B.E
 • 12/07Ç.A
 • Müdrik iştirakçı
 • 12/08Ç
 • 12/09C.A
 • Gəlir qazanma texnikası 1
 • 12/10C
 • Gəlir qazanma texnikası 2
 • 12/13B.E
 • Ticarət reallığına baxış 1
 • 12/14Ç.A
 • Ticarət reallığına baxış 2
 • 12/15Ç
 • 12/16C.A
 • XAOS Nəzəriyyəsi 1
 • 12/17C
 • XAOS Nəzəriyyəsi 2