• 06/27B.E
 • 06/28Ç.A
 • 06/29Ç
 • 06/30C.A
 • 07/01C
 • Qrafik metod 2
 • Birjalar. Marjinal ticarət 1
 • Qrafik metod 1
 • Kapitalın idarə olunması
 • Riyazi metod 2
 • Fundamental Analiz 1
 • 07/04B.E
 • 07/05Ç.A
 • Riyazi metod 1
 • Birjalar. Marjinal ticarət 2
 • Qrafik metod 2
 • Birjalar. Marjinal ticarət 1
 • Elliot Dalğası. Giriş
 • Fundamental Analiz 2
 • 07/06Ç
 • 07/07C.A
 • Riyazi metod 2
 • Fundamental Analiz 1
 • Riyazi metod 1
 • Birjalar. Marjinal ticarət 2
 • Kapitalın idarə olunması
 • Qrafik metod 1
 • 07/08C