• 04/12B.E
 • 04/13Ç.A
 • 04/14Ç
 • 04/15C.A
 • Riskin idarə olunması 1
 • 04/16C
 • 04/19B.E
 • Riskin idarə olunması 2
 • 04/20Ç.A
 • 04/21Ç
 • Riskin idarə olunması 3
 • Risk daşıyan maliyyə alətləri
 • 04/22C.A
 • 04/23C
 • Riskin növləri 1