• 06/27B.E
 • 06/28Ç.A
 • 06/29Ç
 • 06/30C.A
 • 07/01C
 • Riskin ölçülməsi 1
 • 07/04B.E
 • 07/05Ç.A
 • Riskin növləri 2
 • Riskin ölçülməsi 2
 • 07/06Ç
 • 07/07C.A
 • Riskin idarə olunması 1
 • 07/08C