İstiqraz satışının prinsipləriSifarişçilər fiziki və ya hüquqi şəxslər olmaqla iki qrupa bölünür.

Sifarişin verilmə tarixi və vaxtı nəzərə alınır.

Bölgü zamanı tələblərin dəyəri nəzərə alınaraq: dəyəri 100 000-dək (100 nominal) olan hissəsi adi tələb, dəyəri 100 000-dən (100 nominal) çox olan hissəsi isə yüksək tələb kimi qiymətləndirilir.

Sifarişçilərin tələblərinin ədalətli qarşılanması üçün bölgü iki üsulla aparılır:


  •       Adi tələblər üçün istiqrazların bir-bir bölüşdürülməsi şərti ilə;

  •        Yüksək tələblər üçün istiqrazların mütənasib (proporsional) bölüşdürülməsi şərti ilə;


Bölgü aşağıdakı dörd ardıcıl addımla aparılır. Bölgü emissiya məbləği tələbləri ödəyə bilmədiyi addımda dayandırılır və sonrakı addımlara ehtiyac qalmır:

  1. Fiziki şəxslərin adi tələbləri - sifarişin dəyəri və sifarişin icraya qəbul edilmə vaxtı və tarixi (artan sıra ilə) nəzərə alınmaqla, emissiya məbləği bitənə qədər hər bir sifarişçiyə istiqrazlar bir-bir ödənilməklə;

  2. Hüquqi şəxslərin adi tələbləri - sifarişin dəyəri və sifarişin icraya qəbul edilmə vaxtı və tarixi (artan sıra ilə) nəzərə alınmaqla, emissiya məbləği bitənə qədər hər bir sifarişçiyə istiqrazlar bir-bir ödənilməklə;

  3. Fiziki və hüquqi şəxslərin (heç bir fərq qoyulmadan) yüksək tələbləri - əvvəlki addımlardan sonra qalmış bölüşdürülməmiş emissiya məbləğinin , cəmi ödənilməmiş tələblərin dəyərinə olan nisbətindən alınmış əmsalın- hər bir sifarişçinin ödənilməmiş tələblərin dəyərinə vurulmasından alınan məbləğin aşağıya yuvarlaqlaşdırılmış tam hissəsini ödəməklə;

  4. Fiziki və hüquqi şəxslərin yüksək tələblərinin 3-cü addımdakı yuvarlaqlaşdırma qalığı, sifarişin icraya qəbul edilmə vaxtı və tarixi (artan sıra ilə) nəzərə alınmaqla, emissiya məbləği bitənə qədər hər bir sifarişçiyə istiqrazlar bir-bir ödənilməklə;