Dəstək Xətti:  *1234

QAZANMAĞI ÖYRƏNMƏK ƏLİNİZDƏ

LİSENZİYALI İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ

InvestAZ istiqrazı alın
Vəsaitlərinizi gəlirə çevirin


InvestAZ istiqrazı alın, dollarla olmaqla illik 6% gəlir əldə etmək imkanına sahib olun. İstiqraz və ya daha ətraflı məlumat almaq üçün qeyd olunan formanı doldurun.

İLLİK 6% GƏLİRLİLİK

İstiqrazlar üzrə kupon faizi 6%-dir. Yenidən investisiya imkanı sizə gəlirliliyinizi 6.14%-ə dək artırmağa şərait yaradır. Bu hazırda Azərbaycan Kapital bazarında kütləvi buraxılmış ən yüksək faiz ödəyən istiqrazdır. 

3 TƏQVİM AYINDAN BİR ÖDƏNİŞ

İstiqrazlar üzrə hesablanmış faizlər, buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən hər 3 təqvim ayından bir ödənilir. İstiqrazların tədavül müddəti 3 ildir.

GERİ SATMAQ HÜQUQU

İstiqraz sahibi 6 ay sonra satış sifarişi verdikdə İnvestAZ həmin günə istiqrazların faizi əksiksiz hesablanmaqla geri ödəməyə öhdəlik götürür. 

DENOMİNASİYA ABŞ DOLLARI İLƏ

İnvestisiyanız ABŞ Dollarında dəyərini sabit saxlayacaqdır. İstiqrazlar üzrə həm faiz ödənişləri, həm də məbləğin geri ödənişi ABŞ Dollarında həyata keçiriləcəkdir.