Məqalələr

Portfelin çeşidləndirilməsi bazar iştirakçısına nə verir?

Portfelin çeşidləndirilməsi bazar iştirakçısına nə verir?
InvestAZ
Written by InvestAZ

 

Portfel bildiyiniz pul kisəsi deməkdir. Qiymətli kağızlar baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan portfel də qiymətli kağızlardan ibarət bir toplumu ifadə etməkdədir. Yəni bazar iştirakçıları müəyyən bir məqsədi həyata keçirmək üçün malik olduqları qiymətli kağızlar da portfel kimi dəyərləndirilə bilər. Hər bir bazar iştirakçısı fərqli qiymətli kağızlardan çoxlu sayda portfel formalaşdıra bilər. Formalaşdırılan bu portfelin səhm və istiqraz kimi qiymətli kağızlardan ibarət olması olduqca gəlirlidir. Bu cür portellər yaradılarkən bazar iştirakçısı maliyyə alətləri arasında da uzlaşdırmalar həyata keçirə bilər.

İstiqrazlardan formalaşan Portfellər

Bu portfellər vəsaitlərinin təhlükəsizliyini ön planda saxlayan, yəni öz üzərinə risk götürməyi sevməyən, bazarı izləyərkən çətinlik çəkən qənaətli sərmayə sahiblərinin üstünlük verdikləri bir portfeldir. Müxtəlif şirkət və dövlət istiqrazları ilə yanaşı xəzinə notlarından da formalaşan portfel, sahib olduğu aşağı risk səviyyəsi ilə daha az gəlir gətirməsini təmin edir.

Səhmlər və İstiqrazlardan formalaşan Portfellər

Bazar iştirakçıları tərəfindən ən çox üstünlük verilən portfel növüdür. İqtisadiyyatın o an içərisində olduğu vəziyyətə görə müəyyən miqdarda səhmlər, əsas vəsait, istiqraz və törəmə alətləri arasında bölüşdürülür. Hüquq-mühafizə və gəlirlilik cütlüyü, bu portfeldə yer alır. Bir çox bazar iştirakçıları iqtisadiyyatda baş verən dalğalanmalar səbəbi ilə balanslı bir portfel yaratmağa üstünlük verirlər. Məhz buna görə də bu portfel sahibləri, daha çox zərər etməmək üçün iqtisadiyyatda ümumi dəyişikliklər fonunda kiçik əməliyyatlar həyata keçirməklə kifayətlənirlər.

Tamamilə Səhmlərdən formalaşan Portfellər

Hamısı səhmlərdən formalaşan portfellərin digər portfellərdən fərqi, bir neçə fərqli maliyyə aləti deyil, sadəcə, pay sənədlərini əhatə edən bir portfelin formalaşmasıdır. Səhmlərini tək başına istifadə edərək bir portfel yaratmaq istəyən şəxs, əlindəki variantlar ona hər risk səviyyəsinə görə yatırım etməyə imkan verir. Səhmlərdən formalaşan portfellərdə, bazar iştirakçısının tipinin bu qərara böyük təsiri vardır. Bu cür portfelləri formalaşdırmaq üçün bazarın doğru analliz etmək lazımdır. İqtisadiyyatın sabit olduğu dövrlərdə uğurla tətbiq olunan bu portfellər də bazar iştirakçılarının ən çox yönəldiyi sahələrdəndir.

Müəllif haqqında

InvestAZ

InvestAZ

Şərh yazın