TƏƏSSÜF Kİ, AXTARDIĞINIZ SƏHİFƏ MÖVCUD DEYİL.

Axtardığınız məlumatları səhifəmizin üst hissəsində yerləşən MENYU vasitəsilə əldə edə və ya 

Yatırım Matriksindən istədiyiniz investisiya məhsulunu seçə bilərsiniz.

ZAMAN
3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay
15 Ay
18 Ay
100%
30%
20%
15%
10%
GƏLİRLİLİK
Risk Səviyyəsi:
 • 1:100 FX Forex
  KREDİT ÇİYNİ:
  1:100
  İLKİN SƏRMAYƏ:
  $ 300
  PLATFORMA SAYI:
  3
  ALƏTLƏRİN SAYI:
  47
  RİSK:
  YÜKSƏK

  Forex xarici valyutaların sərbəst mübadiləsinin həyata keçirildiyi dünyanın ən böyük maliyyə bazarıdır.


  Ticarət üçün ən likvid valyuta cütlüklərini təqdim etməklə, bu bazar dünyanın hər yerində 24 saat və həftə içi 5 gün aktiv fəaliyyət göstərir.

  Davamı
 • 1:100 CFDs Fərq Müqavilələri
  KREDİT ÇİYNİ:
  1:100
  İLKİN SƏRMAYƏ:
  $ 300
  BİRJA TEXNOLOGİYASI:
  STP
  ALƏTLƏRİN SAYI:
  42
  RİSK:
  YÜKSƏK

  Fərq Müqavilələri, ticarət nəticəsində baza aktivinin alış və satış qiymətlərindən gəlir gətirən maliyyə alətlərinin bir növüdür.


  Bu müqavilə aktivin sahiblik hüququnu verməsə də əldə olunan səhmlərin bazar risklərinin əvvəlcədən qarşılanmasının təmin edilməsi üçün istifadə oluna bilər.

  Davamı
 • 10 FUTRs Fyuçerslər
  ƏSAS AKTİVİN NÖVLƏRİ:
  4
  ALƏTLƏRİN SAYI:
  10
  ÇATDIRILMA:
  NAĞD
  BİRJA:
  VOB, VIOP, və s.
  RİSK:
  ORTA, YÜKSƏK

  Fyuçerslər, ticarəti birjada həyata keçirilən, klirinq təşkilatlarının zəmanət verdiyi, birja tərəfindən standartlaşmış müqavilələrdir.


  Bu alətlər, əsas aktivin qiymətini şərtsiz olaraq bazar qiymətinə bağlamaq və xərcləri əvvəlcədən müəyyən etmək imkanı yaradır.

  Davamı
 • 20 OPTs Opsiyonlar
  BAZA AKTİVİ:
  4
  ALƏTLƏRİN SAYI:
  20
  ÇATDIRILMA:
  NAĞD, FİZİKİ
  BİRJA:
  VOB, VIOP, və s.
  RİSK:
  ORTA, YÜKSƏK

  Opsiyon müqaviləsi, daha əvvəl razılaşdırılmış qiymət ilə əməliyyat etmək hüququ verir.


  Opsiyonlar alıcıları baza aktivinin alınması üzrə öhdəlik daşımır, əksinə hüquq əldə edir və opsiyon alıcısı satıcısına ticarət həcminin müəyyən nisbətində premium ödəyir.

  Davamı
 • $ 50K AMG Fərdi İdarəetmə
  MİN. SƏRMAYƏ:
  $ 50K
  MÜDDƏTİ:
  1 İL
  MƏNFƏƏT:
  DƏYİŞKƏN
  HESABAT:
  RÜBLÜK
  RİSK:
  ORTA

  Aktivlərin İdarə Edilməsi proqramımız, uyğun təhlil nəticəsində bazarda yüksək performans əldə edilməsini təmin edə bilər.


  Peşəkar komandamız, investisiya meyarlarınızı nəzərə alaraq, aşağı riskli, eyni zamanda yüksək gəlirliliyə malik optimal investisiya portfelləri təklif edir.

  Davamı
 • 1:50 CMDTs Əmtəələr
  KREDİT ÇİYNİ:
  1:50
  MİN. SƏRMAYƏ:
  $ 300
  PLATFORMA SAYI:
  3
  ALƏTLƏRİN SAYI:
  9
  RİSK:
  YÜKSƏK

  Buğda, pambıq, qarğıdalı kimi məhsulların, qızıl, gümüş, platin, palladium kimi qiymətli metalların, Brent və West Texas markalı enerji daşıyıcılarının elektron alqı-satqısı ilə yanaşı, əks-tədbir əməliyyatları ilə risklərin azaldılması imkanı da təqdim olunur.

  Davamı
 • 452 STCKs Səhmlər
  SƏHMLƏRİN SAYI:
  452
  BİRJA:
  BIST
  TİCARƏT VAHİDİ:
  1 SƏHM
  ƏN YÜKSƏK GƏLİR:
  33.5%
  RİSK:
  Orta

  Səhmlər, bir şirkətin sahiblik və idarəolunmasında iştirak hüququ təmin edən yüksək likvidliyə malik qiymətli kağızlardır.

  "Davamı
 • 10k FUNDs Fondlar
  Mİn. SƏRMAYƏ:
  10K $
  ALƏTLƏRİN SAYI:
  10
  TƏŞKİLATÇI SAYI:
  3
  GƏLİR:
  KEÇMİŞ ORTA
  RİSK:
  ORTA

  Bu gün, inkişaf etmiş maliyyə bazarlarında tək bir sərmayə aləti ilə sadəcə müəyyən bir aktivə deyil, eləcə də bütün bir ölkəyə və ya sahəyə sərmayə yatırmaq imkanınız var.


  Ehtiyaclarınıza görə yaradılan məhsullar, gözlədiyiniz gəliri əldə etməyiniz üçün Sizə faydalı şəkildə hazırlanmışdır.

  Davamı
 • ~ %40 ETFs Birja Fondları
  ORTA GƏLİR:
  ~ %40
  ALƏTLƏRİN SAYI:
  10
  TƏŞKİLATÇI SAYI:
  3
  GƏLİR:
  SABİT
  RİSK:
  ORTA

  Birja İnvestisiya Fondları, bir və ya bir neçə aktivdən ibarət qrupa investisiya imkanı təmin edir.


  Bu alətin, investora baza aktivinin gerçək gəlirini təmin etməsi xüsusiyyəti, onu bazarda daha cəlbedici edir.

  Davamı
 • ~ %5.6 NOTEs Notlar
  Standart GƏLİR:
  ~ %5.6
  MÜDDƏTİ:
  1 İLƏ QƏDƏR
  BİRJA:
  TƏKRAR BAZAR
  GƏLİR:
  SABİT
  RİSK:
  AŞAĞI

  Notlar adətən qısamüddətli olub, Mərkəzi Bank tərəfindən pul siyasəti və maliyyələşmə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün emissiya edilir.

  Emitent qiymətli kağızın emissiya edildiyi ölkədən asılı olaraq dəyişə bilər. Belə ki, bəzi ölkələrdə belə kağızlar not, bəzilərində T-Bill və s. kimi adlandırlıa bilər.


  Davamı
 • ~ %5.6 BONDs İstiqrazlar
  STANDART GƏLİR:
  ~ %5.6
  MÜDDƏTİ:
  30 İLƏ QƏDƏR
  BİRJA:
  TƏKRAR BAZAR
  GƏLİR:
  SABİT
  RİSK:
  AŞAĞI

  İstiqrazlar layihələrin və ya büdcə kəsrinin maliyyələşdirilməsi üçün şirkətlər və ya hökumətlər tərəfindən buraxılan orta və uzun müddətli qiymətli kağızlardır.


  Dövlətlər tərəfindən buraxılan belə qiymətli kağızlar olduqca likvid və aşağı riskli hesab olunur.

  Davamı