Səhmlərə İnvestisiya Etmək Zamanıdır!

Müasir dövrün gəlirli yatırım aləti ilə tanış olun.


İndi Başlayın  

Siz də Azərbaycanın böyük şirkətlərinə ortaq ola bilərsiniz!

InvestAZ sizə Azərbaycanın müxtəlif sektorlarında fəaliyyət göstərən 400-dən artıq şirkət və səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinə yatırım imkanları təqdim edir.

Səhm öz sahibinə şirkətin illik xalis mənfəətindən 

dividend şəklində pay almaq haqqını verir.

Səhmlər həm qısa müddətli həm də uzun müddətli olmaqla, digər sabit gəlirli yatırım alətlərindən daha çox qazandıra bilən qiymətli kağızlardır. 

Səhm sahibləri şirkətin idarə olunmasında iştirak hüququna malikdirlər.

Səhmlər istənilən zaman alınıb-satılma özəlliyinə malik likvid qiymətli kağızlardır.

İlkin Kütləvi Yerləşdirmədə fərqi hiss edin.

Şirkətimizin səhm bazarındakı güclü icra mexanizmləri, fərdi müştərilərin ehtiyaclarına uyğun özəl həlləri və geniş investor kütləsinə çıxış imkanları ilə Sizin kapital ehtiyaclarınızı ödəyəcək və şirkətinizə dəyər qatacaq!

İlkin Kütləvi Yerləşdirmə şirkətləri az xərcli və uzun müddətli maliyyə resursları ilə təmin edir.

Şirkətlərin korporativləşməsini sürətləndirir, şəffaflıq və davamlılığı təmin edir.

Birjada listinq şirkət imicini formalaşdırır, cəmiyyətin rəğbətini qazandırır, rəqabətqabiliyyətliliyi və maliyyə resurslarına çıxış imkanlarını artırır.

Şirkətlərin müxtəlif bazarlara və investor qruplarına açılmalarına imkan yaradir.


InvestAZ ilə Səhmlərə yatırım.
Yatırıma gətirdiyimiz sadəlik və etibar ilə Səhmlərə investisiya imkanını kəşf edin.

Səhm nədir?

Ticarət olunan Səhmlər

Emissiya və Dual-Listinq

Səhm nədir?


Səhm, sahibinə səhmi buraxan şirkətin gəlirinin bir hissəsini dividend şəklində almaq və şirkətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ verən qiymətli kağızlardır. Səhmlər adi və imtiyazlı səhmlərə bölünür.


Adi səhm sahibləri səhmdarların yığıncaqlarında iştirak edir, səsvermə hüququna malik olur və idarəetmə orqanına seçilə bilir. Adi səhmlər daha gəlirli və riskli hesab olunur. Adi səhmlər üzrə ödənilən dividendlər sərbəstdir.


İmtiyazlı səhmlər sabit dividend ödəyən və adi səhmlərə çevrilə bilən səhmlərdir. İmtiyazlı səhmlər adi səhmlərdən daha üstündür. Belə ki, şirkət mənfəət əldə etdikdə və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildikdə, ilk növbədə imtiyazlı səhm sahiblərinə dividendlər ödənilir. İmtiyazlı səhmlər səsvermə hüququna malik deyil və adi səhmlərlə müqayisədə az gəlirli və az riskli hesab olunur.Ticarət olunan səhmlər

InvestAZ şirkəti sizə Bakı Fond Birjasında kütləvi yerləşdirmədə olan və təkrar bazarda tədavüldə olan səhmləri təqdim edir. 


EmitentNominal (AZN)Qiymət (AZN)
Kapital Bank ASC12.3921.00
Holcim ASC20.0036.75
Dəmir Bank ASC0.200.20
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC
0.27
0.27
Cənubtikintiservis ASC
2.00
24.15
Azərit ASC
2.00
2.00
European Tobacco Baku
20.00
38.00
Bakı ixtisaslaşdırılmış mexanizasiya-7 ASC
2.00
2.52
Bakıinşaatsənaye ASC
2.00
2.73
Bakı tikinti materialları ASC
2.00
2.73
AZENCO ASC
2.00
2.73
Sumqayıt çörək ASC
2.00
2.83
Savalan ASC
2.00
3.88
EVRASCON ASC
2.00
23.10
Dərnəgülsənayetikinti ASC
2.00
2.73


Emissiya və Dual-Listinq


InvestAZ şirkəti Azərbaycanda ilk dəfə Dual-Listinq imkanları təqdim etməklə yerli şirkətlərin Türkiyə bazarından borclanmasını və yatırım cəlb etməsini asanlaşdırır. Gündəlik likvidliyin milyardlarla ölçüldüyü Türkiyə maliyyə bazarından borclanma investorlara qiymətli kağızlarla ticarəti müxtəlif bazarlarda həyata keçirmək üçün əlavə imkanlar yaradacaq və şirkətinizin maliyyə xərclərini azaldaraq, rəqabətqabiliyyətliliyini təmin edəcəkdir.


Səhmlərin emissiyasının uğurlu həyata keçirilməsi üçün İnvestAZ sizi müvafiq resurslarla təmin edir:


 İlkin dəyərləndirmə və Due Diligence                                       Şirkətin investorlara təqdim olunması 

 Maliyyə təhlili və gələcək planlaşdırma                                    Qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatı və birjada listinqi 
SƏHMLƏRƏ YATIRIM ETMƏK ÜÇÜN VAXT İTİRMƏYİN!

InvestAZ-ın etibarlı və keyfiyyətli xidmət anlayışı ilə, investisiya mütəxəssislərimizin dəstəyindən faydalanaraq yatırımlara başlayın.