QAZANMAĞI ÖYRƏNMƏK ƏLİNİZDƏ

YATIRIM
FƏLSƏFƏMİZ

BÜTÜN CANLILAR YATIRIMÇIDIR!


Bizim yatırıma olan baxış bucağımız 

təbiətdən qaynaqlanır


KAİNAT BİR XAOSDUR!


İnvestisiya, həyat boyu davam edəcək bir prosesdir. İnvestisiya eyni zamanda müntəzəm fəaliyyətlə qazanıla biləcək bir qabiliyyətdir. Lakin nizam nizamsızlığı özü ilə gətirər və hər nizamsızlığın içində də yeni bir nizam yaranar. Bu səbəbdən "nizam, nizamsızlıqdan doğular" fəlsəfəsi, əslində bu xaos halı ilə təsadüfi davranış formalarını təmsil etməkdədir.

TƏSƏVVÜR EDİLƏ BİLMƏZ


Yeni mərhələdə uzlaşma özünü göstərər və daxildən qaynaqlanan yol ilə təxmin edilməyən bir istiqamətə doğru inkişaf edər. Məhz bu Xaosu yenidən yaradar.

QAZANC DÖVRÜ


Xaos, əslində böyük xəyalların başladığı yerdir. Xaosun Kosmosa çevrilməsi, təyin edilmiş aralıqlar içərisindəki dinamikanın yenidən formalaşdırılmasıdır. Ancaq xaos halı, iç içə keçmiş bu nizamsızlıqdan doğan nizam formasının dövr halına çevrilməsindən ibarətdir. Zaman keçdikcə bu bütöv formada olmağa çalışan bir davranış formasına çevriləcəkdir. Bu davranış forması isə investorların uzun müddət qazanc yarada biləcəkləri bir dövrün meydana gəlməsini təmin edəcəkdir.

TREYDİNQ SƏNƏTİ


Treydinq bir sənətdir. Uzun müddətli davamlı qazanc əldə etmək üçün ticarət edilən hər bir maliyyə məhsulunu sözün əsl mənasında mənfəət istehsal edən bir dövrü mexanizmə çevirmək, bu sənətin icra edilməsini tələb edir. Bu investisiya fəlsəfəsi nə qədər kompleks bir quruluşa malik olsa da, əsas fikir, investorların maliyyə bazarlarındakı fərqli investisiya vasitələrindən ibarət olan fürsətlərdən daha səmərəli şəkildə istifadə edə bilmək üçün yaradılan bir sistem olmasıdır. Ən az təcrübəyə malik investor belə öz investisiya portfelindən dahi dirijor kimi idarə etmək səviyyəsinə yüksəlməyi bacarmalıdır.

YATIRIM İLƏ TƏBİƏTİN ƏLAQƏSİ


Fəlsəfəsində təbiəti əsas götürən InvestAZ, investorları qarışıqlıqdan yaxa qurtarmağa səsləyir. İnvestisiyalarına nəzarət edə biləcəyiniz bir azadlıq verir. Təcrübələrinizi yaşıllığa çevirə biləcək bir mühit yaradır.

İNVESTİSİYA ORKESTRİNİN DİRİJORU OLUN 
RİSKLƏRİNİZİ UĞURLU BİR ŞƏKİLDƏ YÖNƏLDİN 

Təbiətdən ilhamlanan yatırım fəlsəfəsində pul idarəçiliyi, nizamın və nizamsızlığın içərisindəki nizamı eyni ilə Fibonaççi ədəd sıralanmasında meydana çıxan tsiklik qayda içərisində investor tərəfindən xaos mühitinə yönəltməkdir. Nizamın içərisindəki nizama və nizamsızlığın içərisindəki nizama baxır, "investor"-un lazımi anda, lazım olduğu yerdə, doğru qərar verməsini təmin edirik. Riski, mənfəəti, gəlirə aparan fürsəti və itkiyə aparan riski yaxşı tanıyırıq. InvestAZ ailəsi olaraq bir sənət hesab etdiyimiz yatırımı Sizin simanızda bütün investorlara təqdim edirik.

INVESTAZ YATIRIM MATRİKSİ

InvestAZ, yatırımı sadələşdirərək asan və anlaşılan şəkildə öz müştərilərinə təqdim etməyi hədəfləyən bir investisiya şirkətidir.Sizə təqdim olunan Yatırım Matriksini nəzərdən keçirərək investisiya dünyasını yenidən kəşf edin.

ƏTRAFLI

“İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti” QSC, 09.01.2016-cı il tarixli 087986 saylı lisenziyası əsasında broker, anderraytinq (diler), marja ticarəti (forex), fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi, market meykerlik və sair investisiya xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərməkdədir.

Canlı Dəstək xəttimiz
* 1234