İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI 

XİDMƏT HAQQI CƏDVƏLİ


“INVESTAZ” İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ QSC TƏRƏFİNDƏN İNVESTİSİYA QİYMƏTLİ KAĞIZLARI ÜZRƏ ALQI – SATQI ƏMƏLİYYATLARI ILƏ BAĞLI SIFARIŞLƏRIN ICRASI ÜZRƏ TARİFLƏR

Dövlət Qiymətli Kağızları

Qiymətli KağızlarKomissiya haqqıDigər şərtlər
HƏRRACDAN ALIŞ
- 30 günə qədər
0,01 %

Komissiya haqqı əqdin həcmindən və
hər iki tərəfdən tutulur.
Bu əməliyyatlar üzrə minimum 500 AZN

- 31-90 günə qədər
0,03 %
- 91-181 günə qədər
0,07 %
- 182-360 günə qədər
0,1 %
- 360-728 günə qədər
0,16 %
- 728-1092 günə qədər
0,2 %
TƏKRAR BAZAR ƏMƏLİYYATLARI

Bütün növ və müddətlər üzrə

0,07 %

Komissiya haqqı əqdin həcmindən və 
hər iki tərəfdən tutulur. 
Bu əməliyyatlar üzrə minimum 100 AZN
Korporativ Qiymətli Kağızlar

Qiymətli KağızlarKomissiya haqqıDigər şərtlər

Bütün növ və müddətlər üzrə

0,20 %

Komissiya haqqı əqdin həcmindən və 
hər iki tərəfdən tutulur. 
Bu əməliyyatlar üzrə minimum 100 AZNAzərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Notları

Qiymətli KağızlarKomissiya haqqıDigər şərtlər

Mərkəzi Bankın Notları

0,01 %

Komissiya haqqı əqdin həcmindən və 
alıcı tərəfdən tutulur. 
Bu əməliyyatlar üzrə minimum 300 AZNREPO əməliyyatları

Qiymətli KağızlarKomissiya haqqıDigər şərtlər

Repo/əks Repo

0,01 %

Komissiya haqqı əqdin həcmindən və 
hər iki tərəfdən tutulur. 
Bu əməliyyatlar üzrə minimum 300 AZNSəhmlər

Qiymətli KağızlarKomissiya haqqıDigər şərtlər
10,000-100,000
0,20 %


Komissiya haqqı əqdin həcmindən və
hər iki tərəfdən tutulur.
Bu əməliyyatlar üzrə minimum 100 AZN

100,000-1,000,000
0,10 %
1,000,000-dan yuxarı
0,05 %

“INVESTAZ” İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ QSC TƏRƏFİNDƏN İNVESTİSİYA QİYMƏTLİ KAĞIZLARININ ANDERRAYTİNQİ XİDMƏTİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ ÜZRƏ TARİFLƏRAnderraytinq

Qiymətli KağızlarKomissiya haqqıDigər şərtlər
10,000-100,000
2 %

Komissiya haqqı əqdin həcmindən və
hər iki tərəfdən tutulur.
Bu əməliyyatlar üzrə minimum 500 AZN
maksimum 50,000 AZN

100,000-1,000,000
1 %
1,000,000-dan yuxarı
0,5 %

ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

Yuxarıda göstərilmiş tariflərdə 3-cü tərəflərin xidmət haqqısı nəzərdə tutulmamışdır.


BİZİ SEÇƏNLƏR

WHY REPUTE

Tədris və məhsullarımız haqqında sizi məlumatlandıraq.
Canlı Dəstək xəttimiz
* 1234