Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Qrafiklər bizə nə göstərir?
FOREX bazarının əsas terminləri
Həftənin 5 günü 24 saat ticarət edə bilmək, bütün ticarət əmrlərini internet vasitəsilə icra etmək, heç bir əlavə xərc ödəmədən yüksək gəlir əldə etmək imkanı...bütün bu sadalananlar mümkünsüz görünsə də əslində bütün bunlar FOREX bazarının ən əsas xüsusiyyətləridir. Bəs necə olur ki, FOREX bazar iştirakçıları üçün ən gəlirli maliyyə bazarından birinə çevrilir? Əslində bu sirrin cavabı bazar iştirakçılarının daxilindədir. FOREX bazarında əsas anlayışlar haqqında biliklərə sahib olmağınız, ticarət əməliyyatlarınızda sağlam addımlar atmağınıza yardımçı olacaq.
FOREX haqqında doğru bilinən yanlışlar

FOREX haqqında doğru bilinən yanlışlar  

Dünyanın ticarət həcminə və likvidliyinə görə ən böyük maliyyə bazarı olan FOREX, vəsaitlərinizi qısa bir müddətdə yüksək gəlirə çevirməyinizə imkan yaradır. Bu məlumat əlbəttə ki, doğrudur. Ancaq bu bazarda uğur qazanmaq üçün maliyyə bazarı haqqında biliklərə sahib olmaq, analizləri düzgün aparmaq və inamlı addımlarla ticarət etmək lazımdır. FOREX bazarı bir tərəfdən zərər etməkdən çəkinən, digər tərəfdən bazarın cəlbediciliyinə heyran olmuş bazar iştirakçıları ilə dolu olsa da, bu bazarda gəlir əldə etməyin yeganə yolu bilik və təcrübədir.
Neft qiymətləri niyə və nə zaman yüksəlir?
Neft qiymətləri niyə və nə zaman yüksəlir?
Bu sual təkcə FOREX bazarında iştirak edənləri deyil, evində nəqliyyat vasitəsi olan hər bir kəsi maraqlandıran sualdır. Hər səhər xəbərlərdə “neftin qiyməti qalxdı, neft istehsal edən ölkələr hasilatı azaltdılar” kimi cümlələri eşidirsiniz. Bəs neft qiymətləri  üçün artma və ya azalma proseslərini necə proqnoz etmək olar?