QAZANMAĞI ÖYRƏNMƏK ƏLİNİZDƏ

Mənim Səbətim

 • Seçim

 • Ödəniş

 • Təsdiq

İxtisas imtahanları Kursu
Mövzuların sayı: 12Dərslərin sayı:

Kursun toplam qiyməti: Μ 999

Kursa individual şəkildə yazılmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın
3 saat
1 Ümumi İqtisadiyyat
 • Makroiqtisadiyyat
 • Mikroiqtisadiyyat
 • Bank sistemi
 • Pul və fiskal siyasət
3 saat
2 Riyazi Maliyyə
 • Pulun vaxt dəyəri
 • Statistikanın əsasları
 • Statistikanın alətləri
3 saat
3 Qiymətli kağızlar
 • Qiymətli kağızların xüsusiyyətləri
 • Dövlət qiymətli kağızlar
 • Korporativ qiymətli kağızlar
 • Digər qiymətli kağızlar
5 saat
4 Səhmlər
 • Səhm növləri
 • Fundamental Analiz
 • Texniki Analiz
 • Səhmdar cəmiyyətlər
3 saat
5 İstiqrazlar
 • Ümumi məlumat
 • İstiqraz növləri
 • İstiqrazlar üzərində məsələlər
3 saat
6 Törəmə alətlər
 • Forvardlar və fyuçerslər
 • Opsiyonlar
 • Swap-lar
2 saat
7 Maliyyə hesabatları
 • Balans, mənfəət və zərər hesabatı
 • Pul axımı hesabatı
 • Kapitalda dəyişikliklər hesabatı
 • Maliyyə hesabatlarının təhlili
2 saat
8 Alternativ investisiyalar
 • İnvestisiya fondlarının növləri
 • Qanunvericilik
 • Hedge Fondları
 • Əmtəələr
4 saat
9 Risk və gəlir
 • Risk növləri
 • Risk hesablama metodları
 • Risk və gəlir
 • Portfel nəzəriyyəsi, CAPM
3 saat
10 Fond Birjasının fəaliyyətinə dair
 • Fond Birjasının fəaliyyəti
 • Fond Birjasının terminləri
 • Fond Birjasında ticarət
 • Məhdudiyyətlər və listinq qaydaları
4 saat
11 Bazarın peşəkar iştirakçıları
 • Broker fəaliyyəti
 • Diler fəaliyyəti
 • İdarəçilik fəaliyyəti
 • Xidməti məlumat
1 saat
12 Vergi Məcəlləsi
 • Qiymətli kağızlar üzrə vergilər
 • Praktiki məşğələlər

“İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti” QSC, 09.01.2016-cı il tarixli 087986 saylı lisenziyası əsasında broker, anderraytinq (diler), marja ticarəti (forex), fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi, market meykerlik və sair investisiya xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərməkdədir.

Canlı Dəstək xəttimiz
* 1234