ŞİRKƏTİNİZƏ DƏYƏR QATIN

Birləşmə və Satınalmanın Sizə qatdığı dəyəri ölçür və qoruyuruq.

ƏLAQƏ

ŞİRKƏT BİRLƏŞMƏ VƏ SATINALMA


Birləşmə və Satınalma prosesində risk xəritənizi müəyyən etməklə, layihələndirmə və əhatəli planlaşdırmanı təmin edirik.

ƏTRAFLI MƏLUMAT


SİZƏ ZƏNG EDƏK
YATIRIM MƏSLƏHƏTÇİLƏRİMİZDƏN ƏTRAFLI MƏLUMAT ALIN


KORPORATİV MALİYYƏ

Şirkətiniz üçün IPO, M&A və digər korporativ xidmətləri ən effektiv şəkildə təqdim edirik.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ XİDMƏTİ

Şirkətinizin dəyərinə təsir edən faktorları müəyyən edərək əlavə dəyər qatırıq.

İNKİŞAF

Məhsul çeşidini genişləndirmək məqsədi ilə uyğun şirkətlərlə birləşin.


GENİŞLƏNMƏ

Coğrafi baxımdan genişlənmək üçün uyğun şirkətlərlə birləşin.


ORTAQ OLUN VƏ YA AKTİV ƏLDƏ EDİN

Korporativ hədəflərinizə uyğun olaraq bir şirkətin səhmlərini və ya aktivlərini satın ala bilərsiniz.

ÇEŞİDLƏNDİRMƏ

Biznesinizi çeşidləndirmək və risklərinizi azaltmaq üçün Birləşmə həllərindən yararlana bilərsiniz.

KORPORATİV STRATEGİYANIZA UYĞUN

Korporativ strategiyanıza uyğun olaraq rəqib bir şirkətlə əməkdaşlıq edə bilər və ya bu şirkəti satın ala bilərsiniz. 

DƏYƏRİNİZİ ARTIRIR

İdarəetmə qrupunuz, korporativ idarəetməniz və sosial məsuliyyətiniz şirkətinizə əlavə dəyər  gətirə bilər.


ŞİRKƏTİNİZ ÜÇÜN STRATEJİ BİR TƏRƏFDAŞ

Uzun müddətli müqavilələr, darıxdırıcı, intensiv toplantılara ehtiyac yoxdur. Əməliyyatlara başlamaq üçün dərhal bizimlə əlaqə saxlayın. Şirkətinə təqdim ediləcək maliyyə xidmətlərinin keyfiyyətinə önəm verən şirkətlər üçün Korporativ İnvestisiya xidmətini təqdim edirik.

SİZƏ YARDIMÇI OLAQ

Formanı doldurun, peşəkar heyətimiz sizə yardımçı olsunlar.

Tədris və məhsullarımız haqqında sizi məlumatlandıraq.
Canlı Dəstək xəttimiz
* 1234